Pobranie wartości sekwencji w Oracle 10i

W ostatnim artykule o autonumerowaniu w Oracle pojawiła się następująca metoda pobrania kolejnej wartości sekwencji:

:new.ID:=TABELKA_SEQ.nextval;

To rozwiązanie zadziała jednak w bazach od wersji 11g. W starszych bazach spotkamy się z następującym komunikatem:
PLS-00357: Table,View Or Sequence reference ‚TABELKA_SEQ.NEXTVAL’ not allowed in this context

Ale możemy sobie wtedy poradzić z tym problemem następująco:

select TABELKA_SEQ.nextval into :new.ID from dual;

I wszystko będzie działać :)

Autonumerowanie w Oraclu?

Jeśli ktoś korzystał przykładowo z bazy MySQL i przesiadł się na Oracla – w pewnym momencie pewnie spyta: „a jak zrobić autonumerowanie klucza podstawowego”?
Otóż Oracle nie udostępnia takiej funkcjonalności samej w sobie. Ale możemy ją sobie napisać ;)

Zacznijmy od tabelki, która będzie miała klucz podstawowy, który chcemy automatycznie numerować:

 CREATE TABLE TABELKA
 (
  ID NUMBER(8) PRIMARY KEY,
  OPIS VARCHAR2(100))

Teraz musimy utworzyć sekwencję, która pozwoli nam pobierać kolejne wartości:

 CREATE SEQUENCE TABELKA_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1

Warto przyjąć konwencję nazewniczą dla sekwencji: nazwa_tabeli_SEQ, pozwala to zachować w bazie porządek. Nasza sekwencja zacznie numerować od jedynki i będzie się zwiększać o jeden z każdym kolejnym rekordem.

I teraz tworzymy funkcjonalność, która zastąpi nam autonumerowanie: będzie to wyzwalacz, który za każdym razem gdy użytkownik spróbuje dodać wiersz bez klucza podstawowego – sam podstawi klucz korzystając z utworzonej sekwencji:

CREATE OR REPLACE TRIGGER TABELKA_PODSTAW_PK 
 BEFORE INSERT ON TABELKA
 FOR EACH ROW
  BEGIN
   :new.ID:=TABELKA_SEQ.nextval;
  END;

Pora na testy:

INSERT INTO TABELKA (OPIS) VALUES ('Wpis testowy')

Komunikat „1 rows inserted.” mówi nam, że wszystko przebiegło pomyślnie.

Bez triggera musielibyśmy każdorazowo używać sekwencji:

INSERT INTO TABELKA (ID, OPIS) 
VALUES (TABELKA_SEQ.nextval, 'Wpis testowy')

Dodatkowo jeśli nasz użyszkodnik spróbuje zrobić tak:

INSERT INTO TABELKA (ID, OPIS) 
VALUES (666, 'Wpis testowy')

Trigger automatycznie zamieni 666 na kolejną wartość sekwencji. W ten sposób w przyszłości można uniknąć błędu powtórzonej wartości.

Prawda, że tak jest prościej? :)

PS. Jeśli korzystasz z wersji niższej niż 11g – koniecznie zajrzyj tutaj